Sunday, November 11, 2007

Courage

The highest courage is to dareto be yourself in the face of adversity.chosin g right from wrong,tracking new from the fast,ethics over popularity..Qual ity parallel with Quantity.Travel the path of Integrity withoutlookinly making realize that you arespecial enough to feel TOUCH...Than ks God to having another day toshare this message to you kaberks, andthanks God for breath and smile He gaves..Always Smile... always remember thatthere's a future waiting.., don't forgetto move on and take an action to findthis gift... think positive.. but lookback and never forget that in your fastthere are many person or special personwho inspire you, give you strenght andbring you to the new path and new life...THank s for reading...Di os Magbantay amigo

Sunday, August 05, 2007

Wednesday, June 27, 2007

My ResumeGerry Olesco Bautista

P.O. Box 10124,Jeddah
Catanduanes, Saudi Arabia 21433
Tel.No.: 0560568942
Fax No.: 0560568942
Mobile No.: 0560568942
Email Add: gobautista@yahoo.com

Current Location: Saudi Arabia
Availability: I'm looking for my next job. I can start for work after Mar 2010.

PERSONAL DATA
Age: 24
Date of Birth: Aug 18, 1985
Gender: Male
Civil Status: Single
Height: 170 cm
Weight: 65 kg
Nationality: Filipino
Religion: Christianity - Catholic
Permanent Address: San Jose (oco), Viga
Catanduanes, Philippines 4805

WORK EXPERIENCE
I have been working for 3.0 year(s).
1. Position: Secretary
Duration: Mar 15, 2009 - PRESENT
Company: Saudi Oger Ltd.
Company Industry: Construction / Building
Location P.O. Box 1449 Diriyah Camp Riyadh 11431 KSA
Department: Espaces verts 4988
Job Description: Creating Memo, printing MR's, and other office, administration and clerical work.
2. Position: Data Controller
Duration: Sep 19, 2007 - Feb 10, 2009 (1.4 yrs)
Company: California Clothing Inc GUESS USA
Company Industry: Apparel
Location 105 DII Bldg Sn Vicente Rd Sn Vicente Sn Pedro Laguna PHILIPPINES
Department: CCI Accounting Department
Job Description: '''Sale Monitoring, Posting Sales, Monitoring Sales Database System, Generating Daily and Monthly Sales Report for respective departments of the company and Sales Data Controller and Analyst.'''
3. Position: Purchasing Staff
Duration: Mar 13, 2007 - Jun 5, 2007 (0.2 yrs)
Company: Ford Motor Company Philippines
Company Industry: Manufacturing
Location #1 American Road, Greenfield Automotive Park, SEZ, Sta. Rosa City, Laguna PHILIPPINES 4026
Department: Purchasing Department
Job Description: P.O. Creation, Price Adjustment, Process credit application requirments, schedules pre-bid meeting, maintains supplier masterlist and confidentil documents, request for qoutation, creation of NTP.
4. Position: Data Encoder
Duration: Dec 11, 2006 - Jan 15, 2007 (0.1 yrs)
Company: PAREF SCHOOL
Company Industry: Others
Location Muntinlupa City PHILIPPINES
Department: School For The Boys, IT Dept.
Job Description: Encoding Data for the Registration(Enrolment System)
5. Position: Selling Clerk
Duration: Jun 21, 2006 - Nov 20, 2006 (0.4 yrs)
Company: Supervalue Inc. SM Supermarket Sta. Rosa
Company Industry: Sales / Business / Trade / Retail / Merchandise
Location Sta. Rosa City, Laguna PHILIPPINES
Department: Store Operation
Job Description: Assisting Customer, giving assistance and quality service, monitoring sales and product or item availability, inventory and warehousing
6. Position: Student Trainee
Duration: Nov 14, 2005 - Jan 13, 2006 (0.2 yrs)
Company: Integrated Microelectronics Inc.
Company Industry: Semiconductor / Wafer Fabrication
Location Laguna Technopark, Binan, Laguna, PHILIPPINES
Department: Corporate Quality And Reliability
Job Description: Doing clerical job..and assisting in QA application.. i had a basic knowledge in using SAP, barcode technology. and i am one of the member who design the absentee and salary monitoring file using MSExcel, and Report system using MS Access, it helps to organized the data and ready to print output for weekly report in QA and SQ.

EDUCATION
Highest Education Second Highest Education
Education Level: Bachelor's / College Degree High School Diploma
Education Field: Computer Science/Information technology
Course: BS Information Management
School/University: Catanduanes State Colleges San Jose National
Location: Virac, Catanduanes,Philippines Viga, Catanduanes,Philippines
Date: Jun 2002 - Mar 2006 Jun 1999 - Mar 2002

SKILLS
Skill Yrs of Experience Remarks
1. MS Office Excel (Spreadsheet 2
2. MS Office Powerpoint (Presentation) 2
3. MS Office Word (Document) 2
4. MS Office Access 1
5. SQL 1
6. Fox-pro 1
7. MS Publisher 1
8. Photoshop 1
9. Brio Accounting Software 1
10. SAP .5

TRAININGS/SEMINARS
Date Topic/Course Title
Nov 13, 2005- Jan 12, 2006 On-the-Job Training
Quality and Reliability IQA/SQE Department
Integrated Microelectronics Inc.
Feb 19, 2005- Feb 19, 2005 Team Building Seminar
Catanduanes Team Builders (Catanduanes State Colleges)
Twin Rock Beach Resort, Catanduanes
Feb 1, 2005- Feb 6, 2005 Information Technology Advance Seminar & Educational Tour
BIR-ISOS, Adamson University-ITMD,
Metro Manila and Subic
Jan 15, 2005- Jan 15, 2005 World of Technology Seminar
College of ICT
Catanduanes State Colleges
Dec 10, 2004- Dec 10, 2004 Technology and Networking
CISCO & SEER Technologies Inc.
Catanduanes State Colleges
Nov 13, 2004- Nov 14, 2004 Basic Leadership Training
Philippine National Red Cross, Catanduanes Chapter
Red Cross Office, Eastern Bicol Medical Center
Feb 28, 2004- Feb 28, 2004 Regional Information Technology Congress
Ateneo de Naga University
Ateneo de Naga University
Jan 23, 2004- Jan 23, 2004 ICT Towards National and Global Competitiveness
College of ICT
Catanduanes State Colleges
Sep 22, 2003- Sep 22, 2003 Global System for Mobile Communications Seminar
Globe Telecom Inc.
Catanduanes State Colleges
Mar 31, 2002- May 14, 2002 Mass Practical Skills Training in IT Literacy in Catanduanes
Catanduanes Provincial Government & Catanduanes Internet Network
Virac & Viga Catanduanes

LANGUAGES SPOKEN
Language Proficiency Level
(5=Excellent; 1=Poor)
1. Filipino 5
2. English 4

REFERENCES
Aileen Gomez Supervisor
Ford Motor Company Phils.

Tel.No.: 049 541 5000
Email: agomez42@ford.com
Relationship: former supervisor

Arlene Estor AR/SALES Officer-In-Charge
California Clothing Inc GUESS USA

Tel.No.: 0806017 loc 118
Email: aestor@guess.com.ph
Relationship: Supervisor


EXPECTED SALARY
$500-1000 (Negotiable)

Its better to change... the lust of the flesh (Si 23:16-19)


Ang lagablab ng kahalayan ay parang marubdub na apoy na di uurong ang ningas hangang kamatayan.
May dalawang uri ng tao na patung-patong ang kasalanan, At my ikatlo na humihingi ng parusa na Diyos. Ang una’y ang NAHIRATI SA KAHALAYAN SA SARILING LAMAN, Ito’y hindi titigil hanggang hindi siya siya natutupok sa apoy na iyon. Ang ikalawa’y ang TAONG HAYOK SA LAMAN, ang anitong tao’y walang patawad sa babae, at di siya matitigil hanggang kamatayan. At ang ikatlo’y ang lalaking nangangalunya; laging sabi niya sa sarili. "Sino ang makakikita sa akin? Ako’y nasa gitna ng dilim! Ligid ako ng mga dinding; walang nakakakita sakin! Anong dapat kung ikatakot? Hindi na mapapansin ng Kataastaasan and aking kasalanan." Wala siyang kinatatakutan kundi ang mata ng tao. Hindi niya inisip na ang paningin ng Panginoon ay makalilibong mas maliwanag sa sikat ng araw, na minamasadan ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao, at nakikita ang kalihin-lihimang sulok.

>Ang lahat na ito’y may kapatawaran, limutin mo ang lahat ng nagawa mong di mabuti
>sa lahat, tanggapin mo na ikaw’ay nagkasala, magbalik-loob ka sa Kanya, tanggapin mo
>siya ang Panginoon, sa pangalan ni Jesus, at wag mo na muling hayaan na magkasala
>kung ayaw mong mapasa-apoy.
-----anonymous-----

Ang Dapat na Maging Ugali ng mga Cristiano (Tito 3:1-11)


Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan, sundin ang mga ito, at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una tayo’y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo; naging alipin tayo ng kalayawan. Naghari satin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo’y kinapootan ng iba at kinapootan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, tayo’y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak ng muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, ibinuhos satin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo’y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan.
Mapananaligan ang mga aral na ito. Kaya’t ibig ko’y bung tiyaga mong ituro ito sa mga nananali sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang walang kabuluhang pagsasalungatan, ang pagsasalaysay ng mahabang talaan ng mga ninuno, ang pagtatalo at pag-aaway tungkol sa Kutusan. Ang mga ito ay walang maibubunga. Itakwil mo ang sinumang lumilikha ng pagkakampi-kampi matapos pagsabihang minsan o makalawa, yamang alam mo nang siya’y masama at ang kanyang kasalanan ang nagpapakilalang mali.
-----anonymous-----

Love for Enemies (Luke 6:27-36)

This is what I say to all who listen to me:
Love you enemies, and be good to everyone who hates you. Ask God to bless anyone who curses you, and pray for everyone who cruel you. If someone slaps you on one cheek, don’t stop that person from slapping you on the other cheek. If someone to take your coat, don’t try to keep back your shirt. Give to everyone who asks and don’t ask people to return what they have taken from you. Treat others just as you want to be treated.
If you love only someone loves you, will God praise you for that? Even sinners love people who love them. If you are kind only to someone who is kind to you, will God please you for that? Even sinner lend to sinners because they think they will get it all back.
But love your enemies and be good to them. Lend without expecting to be paid back. Then you will get a great reward, and you will be the true children of God in heaven. He is good even to people who are unthankful and cruel. Have pity on others, just as your Father has pity on you.
-----anonymous-----

Sunday, March 18, 2007
CATANDUANES STATE COLLEGES... located from the soaring Island Province of Catanduanes, "The Isle of the Whirling Winds" of the Philippines. Promoting Technological and Advance Quality Education... Come and Visit our site: http://www.catanduanes.gov.ph/ and http://www.catanduanes.gov.ph/csc/main.htm

Long Live Philippines

God is so Good all the time. Hindi nyo ba alam napakadakila ng diyos sa buhay ng isang tao. Maraming dapat pasalamatan ngunit isa lang ang dapat papurihan ang Diyos na Buhay, si Kristo Hesus Lamanmg. Sa ating mundo siya lanmg ang kailangan. He is the Way, the Truth, and the Light. Kung sino ang susunod at sasamba sa kanya syang maliligtas at magtatamo ng eternal Life. Sa kabila ng kaguluhan sa aming bansa, Political Crisis in the Philippines, akoy naniniwala sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, kaming magtatagumpay at malulutas ang problemang ito. I accept we are all sinungaling, we are all mandaraya, but only one good in us. only Jesus Christ, at tanging Siya lamang ang makakatulong sa krisis na ito, at balang araw makikita ng lahat... ang bansang Pilipinas ang babangon at magpapatunay na ang Diyos ang tanging Pag-asa, sa gitna ng kapighatian tanging Diyos lang ang kailangan. Ang Bansang Pilipinas ay sisikat sa Buong Mundo. Kami'y Pilipino, tunay na Kristyano nanalig sa Diyos sa pangalan ng kanyang anak na Banal na si Kristo Jesus kami'y bumangon. Someday GOD will Heal our Land.... Praise God. Praise Jesus.

Noting is impossible with God. God is everthing, He can make all things possible.... Even you!!!!!!!!! God will give you everlasting life.... greates happiness you never had before. Just hang on, Believe, and Trust.... Hold your Faith... Fly high with God. Like a soaring eagle above the clouds... you'll be safe forever........ Stay with God,... in Jesus name.. His son... AMEN

Saturday, March 03, 2007