Sunday, March 18, 2007
CATANDUANES STATE COLLEGES... located from the soaring Island Province of Catanduanes, "The Isle of the Whirling Winds" of the Philippines. Promoting Technological and Advance Quality Education... Come and Visit our site: http://www.catanduanes.gov.ph/ and http://www.catanduanes.gov.ph/csc/main.htm

Long Live Philippines

God is so Good all the time. Hindi nyo ba alam napakadakila ng diyos sa buhay ng isang tao. Maraming dapat pasalamatan ngunit isa lang ang dapat papurihan ang Diyos na Buhay, si Kristo Hesus Lamanmg. Sa ating mundo siya lanmg ang kailangan. He is the Way, the Truth, and the Light. Kung sino ang susunod at sasamba sa kanya syang maliligtas at magtatamo ng eternal Life. Sa kabila ng kaguluhan sa aming bansa, Political Crisis in the Philippines, akoy naniniwala sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, kaming magtatagumpay at malulutas ang problemang ito. I accept we are all sinungaling, we are all mandaraya, but only one good in us. only Jesus Christ, at tanging Siya lamang ang makakatulong sa krisis na ito, at balang araw makikita ng lahat... ang bansang Pilipinas ang babangon at magpapatunay na ang Diyos ang tanging Pag-asa, sa gitna ng kapighatian tanging Diyos lang ang kailangan. Ang Bansang Pilipinas ay sisikat sa Buong Mundo. Kami'y Pilipino, tunay na Kristyano nanalig sa Diyos sa pangalan ng kanyang anak na Banal na si Kristo Jesus kami'y bumangon. Someday GOD will Heal our Land.... Praise God. Praise Jesus.

Noting is impossible with God. God is everthing, He can make all things possible.... Even you!!!!!!!!! God will give you everlasting life.... greates happiness you never had before. Just hang on, Believe, and Trust.... Hold your Faith... Fly high with God. Like a soaring eagle above the clouds... you'll be safe forever........ Stay with God,... in Jesus name.. His son... AMEN

Saturday, March 03, 2007