Thursday, March 24, 2011

PILIPINAS

Maraming pagsubok na ang dumaan. Maraming beses na rin tumanggap ng mga hamon at kabiguan. Ngunit bakit merun pa ring bansa na kung tawagin ay Pilipinas, isang republika at malaya ang lahat na sino man. Ngunit bakit sa bawat pagsubok na dumaan sa bansang ito wala pa ring pagbabago? Sino ang dapat merun karapatan para mapaunlad ang isang bansa. Ang mamayan ba? o ang mga namumuno sa bayan?

Halimbawa. Sa traffic light. Tatlo ang kulay. Pula - ibig sabihin hinto/tigil.
berde - tuloy/abante
Dilaw - humanda.
Anu ba kaugnayan nitong mga kulay na'to sa buhay natin. Kung marunong kang sumunod dito, isa kang disiplinado at mabuting mamayan ng isang bansa. Simple pero makahulugan. Ilan kaya ang mga sumusunod kasya nagwawalang bahala na lng? Ano ba ang mas matimbang? paniniwala, pananampalataya,at pagtitiwala, o disiplina, kaalaman, determinasyon at pagkukusa. Alin ba sa mga ito meroon tayo, alin ba sa mga ito dapat taglayin natin?

Sabi ng iilan nasasalamin daw sa bansa kung sino at ano ang nakatira dito, at nasasalamin din sa mga tao kung ano at sino ang pinuno at namamahala sa kanila, at nasasalamin din sa pinuno ang bansa at bayang pinapamunuan nito. Kung gayong lahat pala ay meroon pawang kaugnayan sa bawat isa. Pagkakaisa ang susi. Susi saan? Susi sa pag-unlad? Baka susi pagtatagumpay at katahimikan ng bansa. Papano ung susi sa pag-unlad? Di pa maaring disiplina, determinasyon, kaalaman at pagsisikap? Paano? Magsimula sa sarili, hanggang sa pamilya, barangay, bayan, lungsod, probinsya, rehiyon, at hanggang buong bansa.
Pabor ako sa may sabi na, kapag ang lider merun determinasyon at pagtitiwala, merun dunong at tapang, merun kaalaman at pagpupursige, at merung mamayang bukas ang isipan, disiplina at pagkukusa. Lahat magiging matagumpay. Mabuhay ka Pilipinas. Mabuhay tayong mga Filipino. God bless the Philippines